Algemene voorwaarden

Veiligheid en privacy

Stuurwold.com heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Onderstaand zetten wij uiteen hoe wij binnen Stuurwold.com (www.Stuurwold.com) met persoonlijke informatie omgaan.

Alle gegevens die door ons worden verzameld, zullen strikt vertrouwd bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een andere manier worden geopenbaard. De informatie die u aan Stuurwold.com geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Het doel van het registreren van persoonsgegevens door ons is het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan onze bezoekers.

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het IP-adres. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site. Het IP-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals bijvoorbeeld het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website.

Stuurwold.com gebruikt beveiligingstechnieken om het verlies, verminking of enige andere aantasting van informatie te voorkomen. Te allen tijde is de klant bevoegd persoonlijke gegevens op te vragen, te laten wijzigen of te verwijderen.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacy beleid, neemt u dan contact op met:

Stuurwold.com Friesestraatweg 1c 9718 NA Groningen T. (050) 312 98 72

Algemene Voorwaarden

Leveringsvoorwaarden Stuurwold.com

Hiermee komen alle eerdere leveringsvoorwaarden te vervallen.

Artikel 1. Nederlands recht

1.1 Op onze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

1.2 Als u met ons een verbintenis aangaat, betekent dit tegelijkertijd dat u onze voorwaarden aanvaardt. Eventuele wijzigingen hierin geschieden op schriftelijke basis.

1.3 Stuurwold.com is een initiatief, handelsnaam en webwinkel van Stuurwold Fietsen B.V. ingeschreven bij de k.v.k onder nummer 2098887. BTW nummer NL818127223B018240

Artikel 2. Overeenkomsten

2.1 Wij behouden ons het recht voor om prijzen en teksten te wijzigen. Derhalve zijn onze aanbiedingen en teksten vrijblijvend te noemen.

2.2 Hoewel het in de praktijk niet zal voorkomen, behoudt Stuurwold.com het recht een geplaatste order te weigeren. Van een overeenkomst is dus pas sprake als wij de order hebben geaccepteerd ( lees: bevestigd ).

Artikel 3 Product

De door u bestelde fiets(en) word(t)(en) door Stuurwold.com rijklaar* afgeleverd.

Wijzigingen in prijs en specificaties door fabrikant / importeur doorgevoerd, alsmede kleine kleurafwijkingen voorbehouden.

* Een uitzondering hierop vormen kinderfietsen tot en met 20 inch. Deze worden niet rijklaar, maar fabrieks klaar afgeleverd. Deze fietsen zijn voor 95% gemonteerd en het overige dient u zelf te doen. Vanzelfsprekend is een duidelijke montage instructie bijgesloten.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

3.1 Alle door ons vermelde prijzen zijn inclusief BTW.

3.2 Betaling kan vooraf of tijdens aflevering geschieden. Vooraf betalen kan door middel van bank / giro. Bij het ophalen in Groningen geniet betaling per PIN de voorkeur. Betaalt u tijdens aflevering bij u thuis ( rembours ), dan dient de betaling contant te geschieden.

Artikel 5. Levering

5.1 Indien u de fiets op een door u opgegeven adres afgeleverd wilt hebben, zullen wij de fiets bij u ( laten ) bezorgen.

5.2 De fiets(en) en/of accessoire(s) kunnen ook door de koper – op de afhaallocatie , in casu Friesestraatweg 1c , 9718 NA te Groningen worden opgehaald. Hiermee vervallen uiteraard de verzendkosten. Voor de tijden waarop dit mogelijk is, raadpleegt de koper de website.

Artikel 6. Voorbehoud van eigendomsrecht

Het eigendomsrecht gaat pas dan over, indien u al hetgeen op grond van enige overeenkomst aan Stuurwold.com verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering over.

Artikel 7. Garantie, Aansprakelijkheid en reclames.

Stuurwold.com hanteert de garantiebepalingen zoals die door de fabrikant zijn opgesteld. Garantiegevallen worden uitsluitend uitgevoerd in onze winkel / werkplaats op ons adres – Friesestraatweg 1c – te Groningen. Op dit adres kunt u tevens terecht voor alle andere reparatie- en onderhoudswerkzaamheden aan uw fiets. De winkel / werkplaats is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.00 tot 12.30 uur en van 12.30 tot 18.00 uur en op zaterdag van 9.00 to 16.00 uur.

Reclames binnen 7 werkdagen op produkten die zelf worden afgehaald en geen uniek karakter dragen, produkten met een uniek karakter zijn produkten die wij niet op voorraad voeren en apart door ons besteld zijn. Indien garantieafhandeling per post mogelijk is, zijn de portokosten daarvan voor uw rekening. Stuurwold.com vergoedt nooit reparatiekosten van derden.

Artikel 8. Verzekeringen

Stuurwold.com biedt een 3 jarige diefstalverzekering aan. Hierbij hebt u geen eigen risico. Voor gedetailleerde informatie verwijzen wij u naar de voorwaarden van de verzekeraar.

Artikel 9. Wet kopen op afstand

Uiteraard onderschrijft Stuurwold.com de wet kopen op afstand.

In het kader van de Wet Kopen op Afstand heeft u na het doen van aankopen bij Stuurwold.com het recht op een bedenkperiode van 7 werkdagen na aflevering van het product. Binnen deze periode mag een product worden teruggestuurd zonder opgaaf van reden, mits in 100% nieuwstaat. U dient zelf de portokosten voor het terugsturen te betalen. U kunt eenvoudig een mailtje sturen naar info@Stuurwold.com met in het onderwerp van uw email duidelijk vermeld uw ordernummer. Geeft u in dit mailtje aan wat u wenst te retourneren en of u dit wenst te ruilen of te laten crediteren. Wij mailen u dan de retourprocedure. Verzending is altijd voor rekening en risico van de verzender. Tevens dient u het pakket degelijk te verpakken en voldoende te frankeren (onvoldoende gefrankeerde post wordt geweigerd).

Artikel 10. Uitsluitingen

In geval er sprake is van overmacht ( niet-toerekenbare mogelijkheid om een verplichting na te komen ), behoudt Stuurwold.com zich het recht voor om naar eer en geweten te handelen.

Artikel 11. Bijzondere bepalingen

Maten, specificaties en afbeeldingen op de website gelden onder voorbehoud van vergissingen en/of plaatsingsfouten. Stuurwold.com behoudt het recht om bij een unieke bestelling die niet op voorraad is en apart besteld dient te worden, een aanbetaling te vragen van minimaal 20% van het aankoopbedrag.


Terug
Deel het met uw vrienden!

Facebook